Onderwijs dat past bij mijn kind

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Soms heeft een kind extra hulp nodig. Bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid, leer- of gedragsproblemen. Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden.

Terug naar het overzicht

Contact met uw school

Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan dan een gewone of speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

 

Aanmelden school

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen.

 

Extra ondersteuning?

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Hiertoe heeft de school 6 weken de tijd. Indien dit niet genoeg is, kan de onderzoeksperiode met 4 weken verlengd worden. De school moet u hiervan op de hoogte stellen. Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag van uw kind, dan zoekt de school – na overleg met u – een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het beste bij hem of haar past.


Jeugdhulp: zorg en begeleiding op school

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het reguliere onderwijs of speciaal onderwijs? Is er meer nodig dan de school kan bieden? Neem dan contact op met Sociaal Kernteam Westland. Het Sociaal Kernteam werkt samen met het onderwijs en kan aanvullende hulp bieden of inschakelen.

U kunt geholpen worden door:

Sterk op school

Bellen: 140174

Gaat uw kind binnenkort naar het basisonderwijs? Zijn er twijfels of uw kind het (reguliere) basisonderwijs kan volgen? Dan kan Sterk op School u adviseren over de schoolkeuze voor uw kind. Sterk op School is een project van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) en het Sociaal Kernteam Westland (SKT).

Meer informatie

Sociaal Kernteam Westland (SKT)

Bellen: 14 0174

Bezoeken: Van de Kasteelestraat 75, 's-Gravenzande

Sociaal Kernteam Westland (SKT) wil dat kinderen, jongeren en volwassenen veilig en gezond kunnen leven. Het SKT is bereikbaar via het telefoonnummer van de gemeente Westland.

Meer informatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

Bellen: 0174-642090

Bezoeken: Zwartendijk 52, Naaldwijk

Binnen deze samenwerking werken scholen en hun schoolbesturen samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We kunnen je helpen bij praktische zaken. Je kunt met ons sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van de school. Op onze website geven we zoveel mogelijk informatie over passend onderwijs, het aanbod in de regio Westland en informatie over de rechten en plichten van ouder, kind en scholen.

Meer informatie

Stichting iQ+

Bellen: 06-40801651

Bezoeken: Oudlaan 225, Naaldwijk

Stichting iQ+ heeft het streven de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen.

Meer informatie

Wilt u liever persoonlijk contact?

Of komt u er niet uit? Wij helpen u persoonlijk. Professionals en vrijwilligers in Westland staan voor u klaar. Zij helpen u om makkelijk hulp te vinden. En zij adviseren welke organisatie het beste bij uw situatie past.