Halt

Jongeren komen bij Halt omdat ze een grens zijn overgegaan. Jongeren en ouders kunnen ook bij Halt terecht vóórdat het zover komt. Halt wil helpen voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen. Halt zet zich in voor een kansrijke toekomst voor iedere jongere.

Terug naar het overzicht

Leren van fouten

Als je als jongere naar Halt wordt gestuurd, dan krijg je de kans om je fout goed te maken. Halt bepaalt hoe lang het Halt-traject duurt. Dat is afhankelijk van wat er is gebeurd. En wat nodig is om dat te herstellen én er iets van te leren.

Jongeren kunnen ook preventief naar Halt worden verwezen door bijvoorbeeld de wijkagent, het wijkteam of jongerenwerk. De buitenstrafrechtelijke aanpak van Halt richt zich op het leren van fouten en herstel met slachtoffers. Dit gebeurt met betrokkenheid van ouders, verzorgers en/of andere rolmodellen.

U kunt geholpen worden door:

Halt

Bellen: 088 115 35 00

Email:

Halt richt zich al meer dan 40 jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Meer informatie

Wilt u liever persoonlijk contact?

Of komt u er niet uit? Wij helpen u persoonlijk. Professionals en vrijwilligers in Westland staan voor u klaar. Zij helpen u om makkelijk hulp te vinden. En zij adviseren welke organisatie het beste bij uw situatie past.